6,082 բառեր. 27,178 Թարգմանություններ է.
982,347 բառերը / արտահայտությունները, 5,207 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Կորեերեն, Կորեերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatekorean.info
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0233 / 0.0119 (20)
Վերադառնալ սկիզբ