Tại thời điểm này, các Từ điển Hàn Quốc - Anh có một số 6,082 từ trong hàn quốc cũng như 27,178 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 982,347 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 5,207 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Hàn Quốc - Anh, Hàn Quốc, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Hàn Quốc, dịch vụ Hàn Quốc-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translatekorean.info
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0270 / 0.0193 (20)
Quay lại đầu trang